En introduktion till konverteringsgrader

Skribent:

2011-07-07 08:32
Konverteringsoptimering

Vare sig du säljer produkter av olika slag eller har ett annat mål för besökarna till din webbplats så är konverteringsgraden (eng. conversion rate) ett mycket viktigt nyckeltal. Så pass viktigt att du ofta bör återkomma till frågan och aktivt arbeta med att förbättra aspekter som kan påverka din konvertering. Vet du inte om och hur din webbplats konverterar så kan det vara så att du försakar intäkter eller nyttjar investeringar i trafik ineffektivt.

Enkelt förklarat är din konverteringsgrad den procent av besökare till din webbplats som genomför ett förutbestämt mål. Har du en webbutik så är målet självfallet att dina besökare genomför ett köp. Tillhandahåller du någon tjänst så är målet kanske att dina besökare skall registrera sig eller lämna sina kontaktuppgifter.

Finns det ett faktiskt mål med din webbplats som besökaren skall genomföra så går det att mäta din konverteringsgrad. När du vet ditt huvudsakliga mål med din webbplats så är det det sedan enkelt att räkna ut din konverteringsgrad.

Konverteringsgrad = Antalet genomförda mål / antalet besökare

Ett exempel:

Du har 100 besökare till din webbplats där du säljer klädnypor. 3 av dessa köper ett set med klädnypor.

3 sålda set klädnypor / 100 besökare = 3 %

Din webbplats konverterar 3 % av besökarna till köpare. Hur många fler set klädnypor säljer du om du ökar din konvertering med 15 %?

Flera fördelar

Att aktivt arbeta med konvertering och konverteringsgrader betyder inte uteslutande fler genomförda webbplatsmål utan bieffekterna är flera.

Lägre mediakostnader

Sponsrade sökresultat, bannerannonsering och konkurrensen i de organiska sökresultaten har på senare år blivit allt dyrare och ökat när fler och fler förstått den inneboende potentiella effekten av dessa medium. Vikten att att ta vara på befintlig trafik har blivit långt mycket mer viktigare och konverteringsgrader och konverteringsoptimering kan bistå i att lösa detta problem.

Tydligare webbplats

Konvertering och konverteringsoptimering fokuserar på många delar av din webbplats som påverkar användbarhet och innehåll. Båda punkter som är direkt avgörande för hur dina besökare uppfattar din webbplats. En webbplats som konverterar bra är också en webbplats om är enkel att förstå och använda.

Kapade kundförvärvskostnader

När du har kontroll på dina kostnader och du med säkerhet vet hur väl din webbplats och olika typer av trafik konverterar så kan du själv bestämma hur mycket du vill betala för varje kundförvärv. För med kontroll så är varje ny kund en investera som du kan räkna hem, oavsett trafiktyp.

Beslutsstöd

Med dagens avancerade analysverktyg så ger konverteringsgrader ovärderlig insikt i vad för trafik och trafikkällor som fungerar för just dig. Det ger dig möjligheten att styra, när, var och hur du vill synas för att maximera dina inkomster.

Som du ser så finns det många fördelar till att nå full kontroll över din konverteringsgrad och arbetet med att ständigt förbättra den. Arbetar du med konverteringsgrader och konverteringsoptimering?

 

Diskutera i sociala medier!