Vad är fördelen med löpande engagemang?

Skribent:

2014-12-04 13:52

Vad är fördelen med löpande engagemang?

Det oftast effektivaste sättet att jobba med oss är på löpande basis, orsakerna är flera:
  • Vi kan göra större analys och strategi-insatser och fördela kostnaden över tid
  • Det ger en kontinuitet och uppföljning som är viktig för att nå resultat på våra områden
  • Ju mer vi lärt känna er och er bransch, desto bättre resultat och lösningar kan vi uppnå
  • Det går ofta inte över en natt att nå resultaten man vill åt, så en löpande partner som driver utvecklingen behövs ofta
  • Vi håller koll på vad som sker, hur er bransch utvecklas och vad era konkurrenter gör - och försöker hitta nya lösningar att löpande applicera på er
Vi behöver inte binda upp oss i något långt avtal, men ibland - om vi t ex gör stora analyser/förstudier i uppstartsfasen kan vi behöva en avtalstid för att dela upp kostnaden över tiden. Därefter, eller vid mindre omfattningar - så vill vi bara jobba med er så länge ni vill jobba med oss.
 

Diskutera i sociala medier!