IIS: Svenskarna och Internet 2011

Skribent:

2011-11-16 15:24
Internetmarknadsföring

Idag så har .SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur släppt sin årliga rapport Svenskarna och Internet som ämnar undersöka och analysera svenskarnas vanor på Internet. Och det finns sannerligen en hel del intressanta siffror att läsa i rapporten som du förövrigt hittar här. Däribland mobilt surfande har vuxit i det närmaste explosionsartat.

Vi har valt ut några godbitar som faktiskt kan vara avgörande för hur du kan och ska göra affärer på Internet.

Social media

– Över hälften av svenskarna finns i dag på Facebook. Någon avmattning syns inte, annat än takeffekten bland de yngre där snart alla (96 procent) är ute på de sociala nätverken.

– Sju procent av befolkningen använder Twitter, två procent gör det dagligen.

– Bland de äldre Internetanvändarna är idag hälften i åldern 55-65 år med i ett socialt nätverk.

Mobilt surfande

– Antalet användare (av mobilt internet) har fördubblats under det senaste året. 36 procent av befolkningen över 12 år surfar mobilt.

– Fem procent av befolkningen över 12 år har tillgång till en surfplatta, en ökning med 3,4 procentenheter sedan 2010.

Tillgång och bruk

– 88 procent av befolkningen över 12 år har tillgång till Internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet.

– År 2003 var det 25 procent av befolkningen som använde Internet dagligen. I dag är det 69 procent.

– 97 procent av alla internetanvändare har använt Google.  56 procent gör det dagligen.

– 87 procent har hämtat produktinformation på nätet. 78% handlar produkter eller tjänster online.

 

Diskutera i sociala medier!