Är ditt företag redo för Google AuthorRank?

Skribent:

2012-12-05 13:09
Sökmotoroptimering

Bakgrund – sökmotorn Google

När Larry Page och Sergey Brin en kall dag i mars 1996 presenterade sin idé om en ny sökmotor på Stanford-universitetet  så var grundidéen, trots sin tekniska komplexitet, enkel. Sidor på en webbplats skulle tilldelas ett värde utifrån en matematisk algoritm, kallad PageRank. Detta värde skulle i huvudsak beräknas genom att analysera antalet inkommande länkar. Eftersom chansen var stor att webbplatssidorna med en hög PageRank  skulle vara mer intressanta för sökmotoranvändarna så placerades dessa högst upp i sökresultaten. Tesen visade sig stämma och succen var ett faktum. Sökmotorn Google var född.

Idag använder Google minst 200 olika faktorer i sin PageRank-algoritm för att beräkna vilken position en webbplats skall få i sökmotorresultaten. Större algoritm-uppdateringar har fått namn som Panda och Penguin och diskuteras flitigt bland sökmotoroptimerare. Vi tror dock att ingen tidigare algoritmförändring kommer att påverka sökresultaten så mycket som AuthorRank.

Vad är AuthorRank?

Idéen bakom AuthorRank är att du, som verifierad författare eller skapare av innehåll, tilldelas ett visst numeriskt värde som i sin tur kommer att påverka placeringen av innehållet i Googles sökresultat. Detta numeriska värde kallar vi AuthorRank.

Första gången som AuthorRank som koncept omnämndes var i en av Googles många patentansökningar. I ansökan, som titulerades “Agent Rank” och registrerades 2005, skrevs följande.

Assuming that a given agent has a high reputational score, representing an established reputation for authoring valuable content, then additional content authored and signed by that agent will be promoted relative to unsigned content or content from less reputable agents in search results.

Med begreppet “Agent” avser Google i det här fallet författare eller skapare av innehåll och med innehåll avses inte bara ren text utan också sådant som bilder, pdf-dokument och videos.

Vi väljer dock för enkelhetens skull att kalla “Agent Rank” för “AuthorRank”, detta för att undvika missförstånd. AuthorRank är enligt patentansökan ämnesberoende. En journalist på New York Times som främst skriver om mobiltelefoner kan således ha en hög AuthorRank inom detta specifika ämne men en obefintlig AuthorRank inom ämnet sport.

AuthorRank kommer inte att ersätta PageRank utan snarare utgöra ett komplement till denna. Med all säkerhet kommer AuthorRank att bidra till att Googles sökmotor blir ännu bättre på att förse användaren med den relevanta information som denne eftersöker.

Som framgår ovan är patentet, och därmed idéen långt ifrån ny. Googles stora utmaning är dock att se till så att AuthorRank korresponderar mot rätt författare, dvs att det går att verifiera att ett visst innehåll hör till en viss skapare. För detta krävs ett effektivt och säkert digitalt signatursystem, något som Google tidigare har saknat. Så är emellertid inte längre fallet.

Google+ – En identitetsplattform

Möt identitetsplattformen Google+ och den digitala signaturen rel=author.

Tvärtemot vad många tror är inte Google+ i första hand en digital community av typen Facebook utan snarare en komplex plattform vars huvudsakliga syfte är att förse Google med information om din identitet och en möjlighet att, med hjälp av taggen rel=author, kunna sammankoppla dig med ditt skapande innehåll.

Google+ & AuthorRank

 

Diskutera i sociala medier!