Så lägger du grunden till en innehållsstrategi (+ hemlig bonus)

Skribent:

2014-02-06 10:26
Sökmotoroptimering

Att arbeta med specifikt, kvalitativt och stödjande innehåll på en webbplats är en strategi som kan fungera väl för att driva besökare och kanske främst affärer, oberoende av marknad och produkt. Detta förutsätter att genomförande och kvalité är på en hög nivå samt att innehållet stöds av andra insatser online.

Löpande publicering av innehåll kräver en stabil grund och en långsiktig strategi för att förmedla rätt budskap och uppnå utsatta mål. I och med den insikten så lägger vi i det här blogginlägget en grund för en innehållsstrategi. Vi går bland annat igenom ett antal punkter som stödjer arbetet långsiktigt.

Resurser och intern acceptans

ResurserAtt arbeta med en långsiktigt innehållsstrategi kräver interna resurser. Det absolut första steget som krävs för att utveckla en innehållsstrategi är att förevisa sig om att resurserna finns tillgängliga. Finns det personal och budget för att jobba med innehåll på en återkommande basis i en överskådlig framtid?

Det är även viktigt att det finns en intern acceptans och vilja att arbeta med en innehållsstrategi. Se över organisationen och identifiera nyckelpersoner – finns det någon som mer än gärna vill och kan arbeta med den här typen av insatser? Det är inte nödvändigtvis marknadschefen/assistenten som är den givna personen för uppdraget. En person med säljande roll som har nära samarbete med- och förståelse för säljprocessen och kund kan fungera nog så bra.

Mål

MålVad är målet med er innehållsstrategi? Allt innehåll skall noga svara mot det mål som finns definierat. Målet med allt innehåll som genereras är att det skall möta målgrupp och kund vid rätt tidpunkt för att i största möjliga mån möta något av nedan mål.

Var noga med att upprätta spårning, mätning och mättal som är relevanta och som möter målen. Allt för att kunna utvärdera webbplatsen i sin helhet såväl som enskilt innehåll och insatser.

Exempel på mål är:

 • Generera prospekt
 • Förenkla köpprocesser
 • Utbilda kunden
 • Behålla kunder
 • Bygga varumärke

Målgrupp

MålgruppEn primär framgångsfaktor för en innehållsstrategi är att definiera en tydlig målgrupp. En enkel tumregel är att börja arbeta med det segment som idag genererar god försäljning och som kan anses vara vara era bästa kunder. Djupare analys kan definitivt vara på sin plats om det finns flera primära och sekundära målgrupper.

Utifrån den primära målgruppen så är det viktigt att identifiera de drivkrafter och attribut som driver målgruppens köp och beteende. Vad är viktigt för kunden och vad driver dem genom köpprocessen av er produkt eller tjänst?
Exempel på attribut som definierar målgruppen kan vara:

 • Motivation
 • Mål
 • Problem
 • Behov

Det är en mycket bra idé att kommunicera och inhämta data från kunder, säljare och alla andra berörda parter i säljprocessen. Allt för att skapa en tydlig bild av målgruppens farhågor och behov inför ett köp. Använd relevant data för att utveckla det innehåll som skall stödja er innehållsstrategi.

Innehåll

InnehållAtt skriva och utforma innehåll är en konst i sig. Men utifrån målgrupp och målgruppens behovsanalys så kan vi applicera några enkla regler som hjälper dig producera innehåll som tillför läsaren och den potentiella kunden ett högt värde.

Några riktlinjer att följa är:

 • Keep it simple stupid – skriv enkelt och förklarande.
 • Användbart – mottagaren skall gärna kunna applicera innehållet i situationen de befinner sig i. Fokusera på praktik.
 • Tillgängligt – gör innehållet tillgängligt på många platser och i många kanaler.
 • Konsekvent – ton, design, form och så vidare får gärna vara konsekvent i allt innehåll och vid kommunikation.

Paketering

Olika innehåll passar i olika format, det är även så att mycket av det innehåll som man producerar går att återanvända i många olika format för att nå ut till en bredare massa. Exempel är:

 • Blogginlägg
 • Pressreleaser
 • Whitepapers
 • Case
 • E-post
 • Nyhetsbrev
 • Infographics
 • Nyheter
 • Artiklar
 • Video

Planering

PlaneringNär vi har etablerat en plan för vilken typ av innehåll som skall tas fram och distribueras så är det viktigt att planera detta förfarande. Planering skapar kontinuitet och förankring. Enklast så kan man gå vidare med hjälp av en enkel redaktionell kalender.

En redaktionell kalender skapar det momentum som krävs för att planera innehåll som skall publiceras den närmaste tiden (ex. närmaste kvartalet). Planera för innehåll, resurser,  personal, ansvar, budget, kanaler, format, deadlines, publiceringsdatum och så vidare.

BONUS! Vi har tagit fram en enkel mall som du kan använda som en utgångspunkt för er egna redaktionella kalender. Vår hittar du i ett Google Docs dokument. Klicka på bilden nedan så öppnas dokumentet i Google Docs!

Kalender

Kanaler

KanalerNär man väljer vilka kanaler man skall distribuera sitt innehåll i så är det minst lika viktigt att vara medveten om att olika kanaler har olika egenskaper och kräver olika typer av insatser. Skilj på B2B och B2C och anpassa distribution utifrån målgrupp och vart de rör sig.

Några relevanta kanaler att välja mellan kan vara:

 • Egen hemsida
 • Egen blogg
 • Social media
 • Pressreleaser
 • E-post
 • Video
 • Nyheter
 

Diskutera i sociala medier!