Förstudier

Kontakta gärna mig!

veronica stenberg

Förstudier är kraftfulla verktyg när du ska ta dig an en ny marknad eller ett nytt medium. Det är dessutom en värdefull resurs när du vill omforma din digitala närvaro. Med fördjupade insikter kan du fatta mer välinformerade beslut. Det gäller inte minst när det kommer till investeringar. Du kan även få behovsunderlag för en ny webbplats, funktioner, kommunikation och mycket mer.

Vi samlar insikter åt dig

Vi hjälper vi dig att samla information från olika digitala källor. Det kan gälla Google Analytics, social sentiment, forum och annan data som finns tillgänglig. Därefter sammanställer vi insikter runt en specifik frågeställning med så konkreta svar som möjligt. Den här sammanställningen kan sedan fungera som ett underlag för framtida beslut om din marknadsföring online.

Vi hjälper dig att forma hypoteser för tester som optimerar din marknadsföring. Inför ett nytt projekt kan vi bidra med hjälp inför kravställning. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi anpassar våra förstudier efter dina behov!