Målgrupp

Kontakta gärna mig!

veronica stenberg

Var finns dina kunder online? Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter? Att känna din målgrupp är en god grund att stå på inför planeringen av din marknadsföring. Många verktyg styrs nämligen av användarnas beteende, därför är det viktigt att veta vad som engagerar dem.

Vad intresserar dina kunder?

Människor är komplexa varelser och det är även målgrupper. Hur gamla är dina kunder, var bor de, vilken utbildning har dem och vad jobbar de med? Vilken tid på dygnet är de mest redo att ta emot ditt budskap? Vad är de intresserade av? Vilka nätverk och medier följer de och vad söker de efter på nätet?

Med en ökad förståelse för vilka som ingår i din målgrupp och hur de beter sig online är det lättare att nå ut till dem på ett bra sätt. Det ger en fingervisning om vilken typ av innehåll du bör producera och underlättar framtagandet av exempelvis medie- eller innehållsplaner.

Vi utför en kundundersökning och gör research i digitala källor. Vi vill veta vad målgruppen säger om ditt företag och varumärke på nätet. Målet är att samla insikter om dina kunder och var du kan nå dem i det digitala landskapet. Hör av dig till oss, så diskuterar din målgrupp!