Webbanalys

Kontakta gärna mig!

veronica stenberg

Webbanalyser ger oss möjlighet att löpande utvärdera din webbplats mot dina målsättningar. Resultaten gör det möjligt att förstå vad dina besökare gör på din webbplats. Genom att få insikt i hur olika aktiviteter, kampanjer, kanaler och innehåll påverkar utfall driver webbanalyser bättre resultat och lönsamhet. Dessutom lägger de grund för beslut som baseras på data, genom säkerställd spårning och etablerad strategi.

Vi hjälper dig navigera i djungeln

En webbanalys är en guldgruva, men man måste arbeta effektivt och titta på rätt nyckeltal för att undvika att drunkna i all data. Med dina affärsmål som utgångspunkt skapar vi en strategi för din webbanalys, där vi identifierar intressanta mätpunkter och bestämmer hur olika aktiviteter ska utvärderas. Vi sätter upp spårning av rätt händelser, på rätt sätt, för att få rätt data. Självklart säkerställer vi även att spårningen fungerar korrekt.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Att skapa ett ramverk och strategi för webbanalys
  • Hälsokontroll av uppsatt spårning
  • Löpande webbanalys som vaskar fram insikter i flödet av data
  • Attribuering – strategi och implementation
  • Att agera bollplank och coacha dig
  • Strategisk rådgivning
  • Produktion av anpassade rapporter och dashboards (exempelvis i Google Data Studio, Geckoboard och Tableau)

Hör av dig så berättar vi mer!