Ökad konvertering

Självklart är det viktigt att skapa mer trafik på er webbplats. Men för att verkligen öka lönsamheten behövs ett reglage som man ofta glömmer, konverteringen. Vi måste se till att så många som möjligt av de potentiella kunderna gör just det ni vill. Målet varierar, i vissa fall är det något självklart som ett köp eller en bokning, i andra vill man att kunder registrerar sig eller skickar en intresseanmälan.

Vi tar reda på vad vi måste fokusera på och arbetar varje månad med att testa nya vägar för att se till att konverteringsgraden ökar. För att göra detta krävs både tid för att analysera samt genomföra åtgärder. Det ger oss möjligheten att se var era potentiella kunder faller bort i processen för att sedan förbättra just den delen.

Kontakta oss för mer information!

En enkel väg – vid sidan av komplexare processer för konverteringsoptimering – för att nå ökad konvertering på många typer av webbplatser är att skaffa en s.k. proaktiv chatt!