Sociala medier

Cecilia Lyche Simonsson

Cecilia Lyche Simonsson

Kontakta mig, jag är ansvarig för innehåll och sociala medier.

Cecilia Lyche Simonsson
cecilia.lyche@bebetteronline.com
+46(0)707 - 28 20 36

Sociala medier är fortsatt en allt viktigare kanal i ett företags digitala kommunikation. Men det ställer också höga krav. Hur möter du dem? Många företag finns idag på sociala medier. Men långt ifrån alla kan svara på frågan varför – Vad vill ni uppnå med er närvaro och hur når ni dit? Hinner ni prioritera arbetet? Eller blir arbetet sporadiskt och ibland nedprioriterat när kalendern fylls på med annat?

Vi älskar sociala medier

Vi är experter på detta, dessutom finns vi här för att frigöra tid för er att göra det ni är allra bäst på. Vi kan hjälpa till med allt från praktisk uppstart till strategiska frågor, hjälp med att sätta målsättningar och att mäta era resultat. Vi kan helt administrera era konton eller fungera som en coach och löpande rådge och komma med konkreta tips för er att ta arbetet vidare på egen hand.

Engagerande innehåll

Att skapa, och att hjälpa er att skapa, engagerande innehåll skräddarsytt för era behov och sociala kanaler är vår stora passion. Vi följer upp, mäter och analyserar utfallet för att kunna optimera och ständigt sträva efter ännu bättre resultat.